Hotline: 0976990077

CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU DỆT & MAY Á CHÂU

Dịch Vụ

 

Đang cập nhật

Chi số chỉ may

Hướng dẫn chi tiết hệ thống đo lường chi số chỉ may (độ mảnh chỉ may), chuyển đổi giữa Tex, ticket, Ne, Denier, vv)