Hotline: 0976990077

CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU DỆT & MAY Á CHÂU

Hỗ trợ kỹ thuật

- Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn tất cả các sự cố liên quan đến sản phẩm dây dệt
- Đào tạo kiến thức về dây dệt & quy trình sản xuất
- Tư vấn thiết kế & phát triển mẫu các loại dây dệt
- Hỗ trợ các vấn đề khác liên quan đến dây dệt

Nội dung đang cập nhật, bạn vui lòng xem các chuyên mục khác.