Hotline: 0976990077

Sản Phẩm / Thun bản / THUN BẢN Poly + Spandex / THUN BẢN Poly + Spandex

THUN BẢN Poly + Spandex

Thun Bản thành phần Polyester + Spandex Sẽ cho độ bền kéo dãn cao hơn so với thun bản sử dụng sợi rubber.

Thun Bản thành phần Polyester + Spandex Sẽ cho độ bền kéo dãn cao hơn so với thun bản sử dụng sợi rubber.

Sản phẩm khác